Kevätkokouksen kuulumisia

Terveisiä kevätkokouksesta!

BTun kevätkokous pidettiin maanantaina 16.4.2018. Paikalla oli edustettuna 23 seuramme jäsentä.

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2017 tilinpäätös, toiminnantarkastajan kertomus sekä johtokunnan laatima toimintakertomus. Päätettiin myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokouksen loppupuolella puheenjohtaja Hannu kertoi aiemmin päivällä olleesta tapaamisesta BMX Turun edustajien ja kaupungin liikuntaviraston kanssa. Tapaaminen koski Anna-Liisan ja ratatyöryhmän laatimaa kirjelmää kaupungille, jossa pyydettiin kiireellisesti Kupittaan bmx-radalle ns. face lift muokkausta viimeistään ennen Turussa järjestettäviä Suomi Cup kisoja tänä kesänä.

Ajatuksena on, että maailmanlaajuisesti tunnettu ja kokenut ratamestari tulisi Turkuun paikan päälle suunnittelemaan radan muodot, konsultoimaan maanmuokkauksen tekijöitä sekä kaarteiden asfaltointia. Tällainen ns. face lift parantaisi Kupittaan radan turvallisuutta, mikä on heikentynyt suunnattomasti radan jo tiensä päähän tulleen kunnon takia. Rata on ollut Kupittaalla jo yli 10 vuotta, eikä sitä ole juurikaan seuramme vapaaehtoisia talkoita lukuun ottamatta kunnostettu tuona aikana.

Kaupungin edustajien kanssa käydyn keskustelun pohjalta radan ns. face lift vielä tämän kesän aikana on mahdollista ainoastaan niin, että seuramme rahoittaa projektista noin puolet. Asiasta keskusteltiin laajasti kokouksessa ja oltiin yhtä mieltä siitä, että vaadittava investointi on suoraan panostusta tulevaisuuteen, niin Kupittaan radan kuin myös oman seuramme toiminnan takaamiseksi. Radan uusimista pidettiin kokouksen osallistuneiden keskuudessa välttämättömänä Turun alueen harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi turvallisena sekä bmx-racing ajajiemme kehitystä tukevana. Tämä ajatus sai kaikilta kannatuksen.

Myös seuran sponsoreista esitettiin kysymys ja puheenjohtaja Hannu Rantanen vahvisti, että kaikki aiemmat sponsorimme jatkavat tukeaan, lukuun ottamatta Mr Bike yritystä, joiden alennukset seuramme jäsenille tosin jatkuvat. Uusina sponsoreina ja tuleviin paitoihin myös logoina tulevat näkymään Kallioinen Rent sekä Smart Tech Oy. Kuluvalla viikolla. myös viimeinen, mahdollinen uusi sponsori vahvistaa kantansa Hannulle.

Aurinko paistaa, ja pian näemmekin jo radalla!

Keväisin terveisin,

BTun johtokunta